تبلیغات
صندوق بیمه روستایان و عشایر شهرستان فامنین - جدول سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 1394
صندوق بیمه روستایان و عشایر شهرستان فامنین
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی سیادت
نویسندگان
نظرسنجی
نظرات سازنده شما درباره این وبلاگ....

با عنایت به نامه شماره 93/4206/ه. الف مورخ 1393/12/27 معاون محترم وزیر و دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در خصوص اصلاح جدول سطوح درآمد ماهیانه مبنای وصول حق بیمه از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر در سال 1394 ، و با توجه به اینکه عضویّت در صندوق اختیاری می باشد . لذا هر بیمه گذار موظف است پس از نامنویسی درصندوق نسبت به انتخاب یکی از سطوح هشتگانه مصوب با درآمد ماهیانه مشخص که در هر سال اعلام می گردد، شخصاً نسبت به پرداخت پنج درصد( 5% ) درآمد ماهیانه سطح انتخابی ( یک سوم حق بیمه ) را برای عضویّت در صندوق بصورت سالیانه اقدام نماید . (دوسوم حق بیمه معادل ده درصد)       ( 10% ) درآمد ماهیانه سطح انتخابی بیمه شده توسط دولت تأمین می گردد .

ضمن جلب توجه به رعایت موارد زیر در خصوص نحوه انتخاب سطح مبنای پرداخت حق بیمه توسط بیمه شدگان به شرح زیر اعلام می گردد .

1 – هر بیمه شده در بدو عضویت اولیه در صندوق می بایست یکی از هشت (8) سطح مصوب ( سطح 1 الی سطح 8 ) را با درآمد ماهیانه مشخص بعنوان سطح انتخابی مبنای پرداخت حق بیمه نزد صندوق انتخاب و پنج درصد ( 5% ) آنرا بابت یک سال محاسبه و به صورت یکجا با شناسه پرداخت به حساب متمرکز (600609 ) صندوق واریز نماید .

2 – تاریخ شروع بیمه از اول ماهی منظور میگردد که در آن ماه بیمه شده حق بیمه خود را به حساب صندوق واریز می نماید . تاکید می گردد حق بیمه به صورت سالیانه و یکجا دریافت می شود . ضمناً دوره بیمه پردازی یکساله بود  و از ابتدای هر ماهی که بیمه شده حق بیمه خود را به صندوق پرداخت نماید شروع و تا پایان ماه قبل از آن در سال آینده خواهد بود.

3 – بیمه شدگان پس از پایان دوره یکساله بیمه پردازی ، می بایست حداکثر تا پایان اولین ماه پس از آن نسبت به پرداخت حق بیمه یکساله  بعد اقدام نمایند. در غیر اینصورت در هر ماهی پس از آن حق بیمه خود را پرداخت کنند، دوره یکساله بیمه برای ایشان از ابتدای همان ماه و تا پایان ماه قبل از آن در سال آینده محاسبه می گردد .

مثال : بیمه شده ای که حق بیمه خود را از ابتدای تیر ماه سال 93 تا پایان خرداد ماه سال 94 پرداخت نموده است می بایست در تیر ماه سال 94 مراجعه و حق بیمه یکساله بعدی خود را به صورت یکجا پرداخت نماید . در این صورت رابطه بیمه ای ایشان برقرار و بدون وقفه می باشد. اگر بیمه شده در مرداد ماه 94 یا ماههای پس از آن مراجعه و حق بیمه خود را بپردازد، اگر چه سنوات بیمه پردازی قبلی ایشان نزد صندوق  محفوظ است و لیکن به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر ، قطع ارتباط بیمه ای و وقفه در بیمه پردازی ایجاد شده است .

4 – با توجه به اینکه سطح انتخابی توسط بیمه شدگان با درآمد ماهیانه تعیین شده مبنای پرداخت حق بیمه ایشان به صندوق می باشد ، لذا بیمه شدگان می بایست آخرین سطحی که براساس آن به صندوق حق بیمه پرداخت کرده اند را با افزایش نرخ جدید انتخاب و اقدام به پرداخت حق بیمه در سال 1394 نمایند و در عین حال مجاز به انتخاب یک سطح بالاتر نیز می باشند؛ ولیکن مجاز به انتخاب بیش از یک سطح نبوده و همچنین نمی توانند درآمد پائین تر را نسبت به آخرین درآمد ماهیانه ای  که بر مبنای آن حق بیمه به صندوق پرداخت نموده اند را انتخاب نمایند . تاکید می نماید در هر حال کاهش درآمد ماهیانه برای بیمه شدگان مجاز نمی باشد .

مثال : بیمه شده ای که در سال 1393 سطح  پنج را با درآمد ماهیانه  3/600/00 ریال انتخاب و مبلغ 2/160/000 ریال حق بیمه پرداخت کرده است در سال 1394 می بایست سطح پنج را با درآمد ماهیانه  4/500/000 ریال را انتخاب و مبلغ 2/700/000 ریال حق بیمه پرداخت نماید . ضمناً ایشان مجاز می باشد سطح شش را با درآمد ماهیانه 5/000/000 ریال را  نیز با مبلغ حق بیمه 3/000/000 ریال انتخاب و اقدام به بیمه پردازی  نماید .

5 – در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که در سالهای گذشته به عضویّت صندوق درآمده اند و یک یا چند سال توقف بیمه پردازی داشته اند، چنانچه در سال 1394 یا سالهای بعد از آن برای بیمه پردازی مراجعه نمایند، با توجه به اینکه کاهش درآمد ماهیانه برای بیمه شدگان مجاز نمی باشد لذا این بیمه شدگان می بایست  سطحی را انتخاب نمایند که آخرین  درآمد ماهیانه ای که بیمه شده براساس آن حق بیمه به صندوق پرداخت نموده است را پوشش داده و اقدام به بیمه پردازی در همان سطح نمایند . ضمناً این دسته از بیمه شدگان مجاز می باشند یک سطح بالاتررا نیز انتخاب و بیمه پردازی نمایند. در مواردی که آخرین درآمد ماهیانه مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شده ، در سطوح هشتگانه سال جاری موجود نباشد، در صورتیکه آخرین درآمد ماهیانه بیمه شده که مبنای پرداخت حق بیمه به صندوق بوده است از پائین ترین درآمد ماهیانه  مصوب سال جاری کمتر باشد، پرداخت حق بیمه در سطح یک صورت می پذیرد و همچنین بیمه شده مجاز می باشد با یک سطح افزایش سطح دو را نیز انتخاب و اقدام به بیمه پردازی نماید .

مثال : بیمه شده ای در فروردین ماه سال 1389 به عضویّت صندوق درآمده است و با انتخاب سطح هفت با درآمد ماهیانه 2/350/000 ریال در سال 1389 به مبلغ 1/410/000 ریال حق بیمه پرداخت کرده است . در سال 1394 پس ازچهار سال وقفه در بیمه پردازی در فروردین ماه 94 برای برقراری ارتباط بیمه ای و بیمه پردازی مراجعه می نماید. ایشان می بایست سطح یک را با درآمد ماهیانه  2/500/000 ریال و حق بیمه سالیانه به مبلغ 1/500/000ریال را  انتخاب و اقدام به واریز حق بیمه نماید همچنین ایشان مجاز می باشد با یک سطح افزایش ، سطح دو را نیز با درآمد ماهیانه 3/000/000 ریال را با حق بیمه سالیانه به مبلغ 1/800/000 ریال انتخاب و بیمه پردازی نماید .

نکته : علت انتخاب سطح یک با درآمد ماهیانه 2/500/000 ریال در مثال فوق به عنوان سطح پایه مجاز، عدم امکان کاهش درآمد ماهیانه می باشد، زیرا بیمه شده ای که قبلاً در سال 1389 در سطح هفت و با درآمد ماهیانه 2/350/000 ریال بیمه پردازی نموده است، نمی تواند درآمد پائین تر از درآمد ماهیانه  2/350/000 ریال را انتخاب و بیمه پردازی نماید. با توجه به اینکه در سطوح مصوب سال 1394 درآمد ماهیانه  2/350/000 ریال وجود ندارد، لذا تنها سطحی که به عنوان سطح پایه مجاز، قابل انطباق و انتخاب می باشد همان سطح یک با درآمد ماهیانه   2/500/000 ریال می باشد .

6 – در خصوص آندسته از بیمه شدگان صندوق که از سال 1386 به بعد براساس تفاهم نامه فی مابین صندوق با کمیته امداد امام خمینی (ره)  و سازمان بهزیستی، بخشی از حق بیمه آنها بوسیله این نهادها با عنایت به معرفی نامه های صادره توسط این نهادها در سطح یک (حداقلی ) پرداخت می گردد به شرط حفظ سطح انتخابی در سال ارائه معرفی نامه، می توانند در همان سطح و یا یک سطح بالاتر اقدام به بیمه پردازی نمایند. در غیر اینصورت (عدم حفظ سطح) می بایست در پائین ترین سطح (سطح یک ) اقدام به بیمه پردازی نمایند.

سطوح  مبنای دریافت حق بیمه در سال 1394

سطح

درآمد ماهیانه(ریال)

5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال)

5% سهم بیمه شده بابت یکسال (ریال)

1

2/500/000

125/000

1/500/000

2

3/000/000

150/000

1/800/000

3

3/500/000

175/000

2/100/000

4

4/000/000

200/000

2/400/000

5

4/500/000

225/000

2/700/000

6

5/000/000

250/000

3/000/000

7

5/500/000

275/000

3/300/000

8

6/000/000

300/000

3/600/000

 

 

کارگزاران موظفند نسخه ای از این بخشنامه را در دفتر کارگزاری در معرض دید مراجعین نصب نمایند. ضمناً دریافت هر گونه وجهی توسط هر فردی و به هر عنوانی از بابت عضویّت در صندوق، ممنوع بوده و تخلّف محسوب می شود.

مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه معاونتها، ادارات کل ستادی و مدیریت استانها می باشند. همچنین اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است زیرساختهای نرم افزاری لازم را جهت اجرائی شدن آن توسط سیستم الکترونیکی دریافت حق بیمه (سامانه دما ) ایجاد نماید.

این بخشنامه از 1394/1/1 جایگزین بخشنامه 94/1 به شماره 93/44411 مورخ  1393/12/24 و بخشنامه شماره  93/1 به شماره 92/40200  مورخ 1392/12/11 می گردد .

 شایان ذکر است اطلاع رسانی و ابلاغ این بخشنامه بر عهده مدیریت استانها می باشد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 24 خرداد 1394
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:05 ق.ظ

You actually said this exceptionally well.
we recommend cialis best buy cialis australia org enter site natural cialis cialis efficacit cialis tablets for sale we recommend cialis best buy cialis online can i take cialis and ecstasy cialis for sale in europa cialis taglich
سه شنبه 13 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis daily reviews cialis great britain 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale order cialis from india look here cialis order on line cialis free trial cialis 20mg prix en pharmacie
یکشنبه 11 آذر 1397 11:05 ق.ظ

With thanks! Loads of content!

warnings for cialis price cialis wal mart pharmacy calis cialis prices cialis 30 day trial coupon where cheapest cialis low dose cialis blood pressure cialis 30 day trial coupon cheap cialis cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Wonderful data. With thanks.
only best offers 100mg cialis best generic drugs cialis cialis kaufen bankberweisung cialis sicuro in linea buying cialis overnight the best choice cialis woman rezeptfrei cialis apotheke enter site very cheap cialis cialis super kamagra where to buy cialis in ontario
جمعه 9 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Many thanks! I appreciate it.
cialis for daily use cialis vs viagra cialis canada on line cialis dosage venta de cialis canada opinioni cialis generico trusted tabled cialis softabs cialis purchasing i recommend cialis generico price cialis wal mart pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 12:40 ق.ظ

Many thanks. Plenty of information.

cialis sicuro in linea cialis 30 day trial coupon cialis free trial cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg non 5 mg cialis generici cialis generisches kanada prices on cialis 10 mg cialis daily viagra cialis levitra
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:35 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
5 mg cialis coupon printable cialis billig cialis generico milano cialis 10mg prix pharmaci cialis authentique suisse price cialis per pill canada discount drugs cialis cialis sale online canadian discount cialis click here take cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:31 ق.ظ

Regards! A good amount of posts!

cialis 5mg billiger overnight cialis tadalafil cialis coupon cialis per paypa cialis generico en mexico cialis pills enter site very cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en europe generic cialis soft gels
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:26 ق.ظ

Thank you. I appreciate it!
levitra 20mg buy levitra 10mg levitra without a doctor prescription levitra prices levitra buy 10 mg levitra levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 20 mg
شنبه 7 مهر 1397 10:40 ب.ظ

With thanks, Useful information.
achat cialis en europe we use it 50 mg cialis dose cialis prices in england cialis therapie non 5 mg cialis generici bulk cialis viagra vs cialis buy cialis cheap 10 mg 40 mg cialis what if i take cialis en 24 hora
جمعه 6 مهر 1397 06:58 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
where do you buy cialis wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online cheapest cialis sale online buy cialis online nz cialis tadalafil online canada discount drugs cialis generic cialis tadalafil order generic cialis online cialis online
شنبه 31 شهریور 1397 02:07 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale in canada rx from canada canada pharmacies online prescriptions canada medication cost canada online pharmacies reviews drugs for sale in mexico trust pharmacy canadian canadian viagra trusted pharmacy canada scam
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:09 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of stuff.

cialis tadalafil online cialis 5 mg cialis italia gratis cialis qualitat we recommend cialis best buy cialis 200 dollar savings card brand cialis generic online cialis cialis daily new zealand cialis pas cher paris
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:57 ق.ظ
This is really fascinating, Үou're аn excessively professional blogger.
Ι've joined your feed annd lo᧐k forward to
seeking extra of yoսr magnificenmt post.
Аlso, I've shared your website iin mу social networks
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:54 ب.ظ

Amazing a good deal of awesome knowledge.
online pharmacy most reliable canadian pharmacies canadian pharmacies-24h canada online pharmacies medication online canadian pharmacies canada pharmaceuticals online prescriptions from canada without drugstore online canada drugs for sale deep web northwest pharmacy canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:22 ق.ظ

Cheers, Very good information.
cheap viagra online usa buy viagra internet buy viagra at walmart buy cheap viagra online without prescription buy viagra 100mg buy generic viagra usa how do i get viagra with a prescription where to buy viagra in malaysia buy cheapest viagra online get prescription for viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:16 ق.ظ

You actually suggested that really well!
look here cialis order on line cialis dose 30mg tadalafil canada discount drugs cialis cialis free trial acquistare cialis internet what is cialis cheap cialis enter site very cheap cialis generic cialis with dapoxetine
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:37 ق.ظ

Terrific information. Thanks a lot.
cialis generic availability female cialis no prescription calis cialis for sale cialis 20mg prix en pharmacie cialis alternative opinioni cialis generico cialis 100 mg 30 tablet get cheap cialis best generic drugs cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:14 ب.ظ

You explained that effectively!
cialis efficacit import cialis buy name brand cialis on line interactions for cialis venta cialis en espaa cialis daily dose generic how do cialis pills work cialis cipla best buy cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis
سه شنبه 12 تیر 1397 09:17 ق.ظ
Wow thɑt was odd. І just wrote аn reaⅼly long
comment Ьut ɑfter I clicked submit my omment didn't apρear.
Grrrr... ѡell Ӏ'm not writing all that oѵer аgain. Anyhow, just wantеd tto say wonderful
blog!
شنبه 9 تیر 1397 04:03 ب.ظ
Gгeat post but Ӏ ᴡɑs wondering if you ϲould write a litte more on this topic?
I'd be very thankful if yyou сould elaborate
ɑ little bіt more. Bless you!
جمعه 1 تیر 1397 12:22 ق.ظ
Amazing blog! Ӏs yolur theme custom mаde orr dіd yoս download it fгom
someᴡһere? A theme lіke yous with а few simppe
tweeks wuld reallʏ mak mү blog shine. Ρlease let mme know where ʏou
ɡot ʏour theme. Witһ thanks
چهارشنبه 30 خرداد 1397 10:37 ب.ظ
Howdy just wɑnted to ɡive y᧐u a quick heads up. The text іn youг post seem tоo be running
off the screen in Opera. Ӏ'm not ѕure if this is а format issue ᧐r sometһing tо do with web browser
compatibility Ƅut I thought I'd post tо let you кnoѡ.

Ƭhe design and style look grеat thoսgh! Hope yoᥙ get tһe
issue resolved soon. Thаnks
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:55 ب.ظ
I jսѕt сould not ɡo аway youг website Ƅefore suggesting
tnat I extremely enjoyed the usuzl іnformation a person rovide fߋr yoսr visitors?

Ιs gonna Ƅе back continuously to inspect new posts
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:20 ق.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Tһanks, Ꮋowever I аm ɡoing throᥙgh issues
ѡith your RSS. Ι don't кnow the reason wһy Ӏ can't join іt.Іs there ɑnyone еlse having identical RSS issues?
Ꭺnyone whօ knoᴡs thee solhtion can you kindly
respond? Ƭhanx!!
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

Cheers, A lot of data.

cialis price in bangalore cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore cialis for sale in europa india cialis 100mg cost tadalafil 20mg cialis sale online cialis prices in england cialis venta a domicilio cialis generique 5 mg
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 02:49 ق.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

Imean, whbat yoou say is fundamental and all.
However think of if you added some great pictures orr videos to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this website could
definitely be one of the very best in its field. Terrific
blog!
شنبه 8 اردیبهشت 1397 02:18 ق.ظ
I like what you guhs are usually up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the terrific wlrks guys I've you guys to blogroll.
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:44 ق.ظ

Thanks a lot. Wonderful stuff!
order cheap viagra sildenafil price uk viagra no presc buy cheap viagra no prescription uk viagra buying viagra online legal viagra cheap uk where can you purchase viagra canadian pharmacy viagra usa online
شنبه 1 اردیبهشت 1397 09:38 ق.ظ
helo thefe and thank yyou ffor your informaation – I hazve defginitely picked
up ahything nnew from right here. I did hokwever expeetise
some technial pounts using this weeb site, ass I
xperienced to reload the wweb ste lots of times prevous to I could
get it too load correctly. I haad been wonderinmg if yur web hosing is OK?
Not that I amm complaining, but sluyggish loadcing instances times
will very frequently affect yopur placemen in gologle and
could damage your quality score iff adss and
marketing wjth Adwords. Anyway I amm adding this RSS to my
emaail and could look out forr muh more of your respective exciiting content.
Ensurre that you update this again vwry soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی