تبلیغات
صندوق بیمه روستایان و عشایر شهرستان فامنین - جدول سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال 1394
صندوق بیمه روستایان و عشایر شهرستان فامنین
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی سیادت
نویسندگان
نظرسنجی
نظرات سازنده شما درباره این وبلاگ....

با عنایت به نامه شماره 93/4206/ه. الف مورخ 1393/12/27 معاون محترم وزیر و دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در خصوص اصلاح جدول سطوح درآمد ماهیانه مبنای وصول حق بیمه از بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر در سال 1394 ، و با توجه به اینکه عضویّت در صندوق اختیاری می باشد . لذا هر بیمه گذار موظف است پس از نامنویسی درصندوق نسبت به انتخاب یکی از سطوح هشتگانه مصوب با درآمد ماهیانه مشخص که در هر سال اعلام می گردد، شخصاً نسبت به پرداخت پنج درصد( 5% ) درآمد ماهیانه سطح انتخابی ( یک سوم حق بیمه ) را برای عضویّت در صندوق بصورت سالیانه اقدام نماید . (دوسوم حق بیمه معادل ده درصد)       ( 10% ) درآمد ماهیانه سطح انتخابی بیمه شده توسط دولت تأمین می گردد .

ضمن جلب توجه به رعایت موارد زیر در خصوص نحوه انتخاب سطح مبنای پرداخت حق بیمه توسط بیمه شدگان به شرح زیر اعلام می گردد .

1 – هر بیمه شده در بدو عضویت اولیه در صندوق می بایست یکی از هشت (8) سطح مصوب ( سطح 1 الی سطح 8 ) را با درآمد ماهیانه مشخص بعنوان سطح انتخابی مبنای پرداخت حق بیمه نزد صندوق انتخاب و پنج درصد ( 5% ) آنرا بابت یک سال محاسبه و به صورت یکجا با شناسه پرداخت به حساب متمرکز (600609 ) صندوق واریز نماید .

2 – تاریخ شروع بیمه از اول ماهی منظور میگردد که در آن ماه بیمه شده حق بیمه خود را به حساب صندوق واریز می نماید . تاکید می گردد حق بیمه به صورت سالیانه و یکجا دریافت می شود . ضمناً دوره بیمه پردازی یکساله بود  و از ابتدای هر ماهی که بیمه شده حق بیمه خود را به صندوق پرداخت نماید شروع و تا پایان ماه قبل از آن در سال آینده خواهد بود.

3 – بیمه شدگان پس از پایان دوره یکساله بیمه پردازی ، می بایست حداکثر تا پایان اولین ماه پس از آن نسبت به پرداخت حق بیمه یکساله  بعد اقدام نمایند. در غیر اینصورت در هر ماهی پس از آن حق بیمه خود را پرداخت کنند، دوره یکساله بیمه برای ایشان از ابتدای همان ماه و تا پایان ماه قبل از آن در سال آینده محاسبه می گردد .

مثال : بیمه شده ای که حق بیمه خود را از ابتدای تیر ماه سال 93 تا پایان خرداد ماه سال 94 پرداخت نموده است می بایست در تیر ماه سال 94 مراجعه و حق بیمه یکساله بعدی خود را به صورت یکجا پرداخت نماید . در این صورت رابطه بیمه ای ایشان برقرار و بدون وقفه می باشد. اگر بیمه شده در مرداد ماه 94 یا ماههای پس از آن مراجعه و حق بیمه خود را بپردازد، اگر چه سنوات بیمه پردازی قبلی ایشان نزد صندوق  محفوظ است و لیکن به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر ، قطع ارتباط بیمه ای و وقفه در بیمه پردازی ایجاد شده است .

4 – با توجه به اینکه سطح انتخابی توسط بیمه شدگان با درآمد ماهیانه تعیین شده مبنای پرداخت حق بیمه ایشان به صندوق می باشد ، لذا بیمه شدگان می بایست آخرین سطحی که براساس آن به صندوق حق بیمه پرداخت کرده اند را با افزایش نرخ جدید انتخاب و اقدام به پرداخت حق بیمه در سال 1394 نمایند و در عین حال مجاز به انتخاب یک سطح بالاتر نیز می باشند؛ ولیکن مجاز به انتخاب بیش از یک سطح نبوده و همچنین نمی توانند درآمد پائین تر را نسبت به آخرین درآمد ماهیانه ای  که بر مبنای آن حق بیمه به صندوق پرداخت نموده اند را انتخاب نمایند . تاکید می نماید در هر حال کاهش درآمد ماهیانه برای بیمه شدگان مجاز نمی باشد .

مثال : بیمه شده ای که در سال 1393 سطح  پنج را با درآمد ماهیانه  3/600/00 ریال انتخاب و مبلغ 2/160/000 ریال حق بیمه پرداخت کرده است در سال 1394 می بایست سطح پنج را با درآمد ماهیانه  4/500/000 ریال را انتخاب و مبلغ 2/700/000 ریال حق بیمه پرداخت نماید . ضمناً ایشان مجاز می باشد سطح شش را با درآمد ماهیانه 5/000/000 ریال را  نیز با مبلغ حق بیمه 3/000/000 ریال انتخاب و اقدام به بیمه پردازی  نماید .

5 – در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که در سالهای گذشته به عضویّت صندوق درآمده اند و یک یا چند سال توقف بیمه پردازی داشته اند، چنانچه در سال 1394 یا سالهای بعد از آن برای بیمه پردازی مراجعه نمایند، با توجه به اینکه کاهش درآمد ماهیانه برای بیمه شدگان مجاز نمی باشد لذا این بیمه شدگان می بایست  سطحی را انتخاب نمایند که آخرین  درآمد ماهیانه ای که بیمه شده براساس آن حق بیمه به صندوق پرداخت نموده است را پوشش داده و اقدام به بیمه پردازی در همان سطح نمایند . ضمناً این دسته از بیمه شدگان مجاز می باشند یک سطح بالاتررا نیز انتخاب و بیمه پردازی نمایند. در مواردی که آخرین درآمد ماهیانه مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شده ، در سطوح هشتگانه سال جاری موجود نباشد، در صورتیکه آخرین درآمد ماهیانه بیمه شده که مبنای پرداخت حق بیمه به صندوق بوده است از پائین ترین درآمد ماهیانه  مصوب سال جاری کمتر باشد، پرداخت حق بیمه در سطح یک صورت می پذیرد و همچنین بیمه شده مجاز می باشد با یک سطح افزایش سطح دو را نیز انتخاب و اقدام به بیمه پردازی نماید .

مثال : بیمه شده ای در فروردین ماه سال 1389 به عضویّت صندوق درآمده است و با انتخاب سطح هفت با درآمد ماهیانه 2/350/000 ریال در سال 1389 به مبلغ 1/410/000 ریال حق بیمه پرداخت کرده است . در سال 1394 پس ازچهار سال وقفه در بیمه پردازی در فروردین ماه 94 برای برقراری ارتباط بیمه ای و بیمه پردازی مراجعه می نماید. ایشان می بایست سطح یک را با درآمد ماهیانه  2/500/000 ریال و حق بیمه سالیانه به مبلغ 1/500/000ریال را  انتخاب و اقدام به واریز حق بیمه نماید همچنین ایشان مجاز می باشد با یک سطح افزایش ، سطح دو را نیز با درآمد ماهیانه 3/000/000 ریال را با حق بیمه سالیانه به مبلغ 1/800/000 ریال انتخاب و بیمه پردازی نماید .

نکته : علت انتخاب سطح یک با درآمد ماهیانه 2/500/000 ریال در مثال فوق به عنوان سطح پایه مجاز، عدم امکان کاهش درآمد ماهیانه می باشد، زیرا بیمه شده ای که قبلاً در سال 1389 در سطح هفت و با درآمد ماهیانه 2/350/000 ریال بیمه پردازی نموده است، نمی تواند درآمد پائین تر از درآمد ماهیانه  2/350/000 ریال را انتخاب و بیمه پردازی نماید. با توجه به اینکه در سطوح مصوب سال 1394 درآمد ماهیانه  2/350/000 ریال وجود ندارد، لذا تنها سطحی که به عنوان سطح پایه مجاز، قابل انطباق و انتخاب می باشد همان سطح یک با درآمد ماهیانه   2/500/000 ریال می باشد .

6 – در خصوص آندسته از بیمه شدگان صندوق که از سال 1386 به بعد براساس تفاهم نامه فی مابین صندوق با کمیته امداد امام خمینی (ره)  و سازمان بهزیستی، بخشی از حق بیمه آنها بوسیله این نهادها با عنایت به معرفی نامه های صادره توسط این نهادها در سطح یک (حداقلی ) پرداخت می گردد به شرط حفظ سطح انتخابی در سال ارائه معرفی نامه، می توانند در همان سطح و یا یک سطح بالاتر اقدام به بیمه پردازی نمایند. در غیر اینصورت (عدم حفظ سطح) می بایست در پائین ترین سطح (سطح یک ) اقدام به بیمه پردازی نمایند.

سطوح  مبنای دریافت حق بیمه در سال 1394

سطح

درآمد ماهیانه(ریال)

5% سهم بیمه شده بابت یک ماه (ریال)

5% سهم بیمه شده بابت یکسال (ریال)

1

2/500/000

125/000

1/500/000

2

3/000/000

150/000

1/800/000

3

3/500/000

175/000

2/100/000

4

4/000/000

200/000

2/400/000

5

4/500/000

225/000

2/700/000

6

5/000/000

250/000

3/000/000

7

5/500/000

275/000

3/300/000

8

6/000/000

300/000

3/600/000

 

 

کارگزاران موظفند نسخه ای از این بخشنامه را در دفتر کارگزاری در معرض دید مراجعین نصب نمایند. ضمناً دریافت هر گونه وجهی توسط هر فردی و به هر عنوانی از بابت عضویّت در صندوق، ممنوع بوده و تخلّف محسوب می شود.

مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه معاونتها، ادارات کل ستادی و مدیریت استانها می باشند. همچنین اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است زیرساختهای نرم افزاری لازم را جهت اجرائی شدن آن توسط سیستم الکترونیکی دریافت حق بیمه (سامانه دما ) ایجاد نماید.

این بخشنامه از 1394/1/1 جایگزین بخشنامه 94/1 به شماره 93/44411 مورخ  1393/12/24 و بخشنامه شماره  93/1 به شماره 92/40200  مورخ 1392/12/11 می گردد .

 شایان ذکر است اطلاع رسانی و ابلاغ این بخشنامه بر عهده مدیریت استانها می باشد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 24 خرداد 1394
سه شنبه 12 تیر 1397 09:17 ق.ظ
Wow thɑt was odd. І just wrote аn reaⅼly long
comment Ьut ɑfter I clicked submit my omment didn't apρear.
Grrrr... ѡell Ӏ'm not writing all that oѵer аgain. Anyhow, just wantеd tto say wonderful
blog!
شنبه 9 تیر 1397 04:03 ب.ظ
Gгeat post but Ӏ ᴡɑs wondering if you ϲould write a litte more on this topic?
I'd be very thankful if yyou сould elaborate
ɑ little bіt more. Bless you!
جمعه 1 تیر 1397 12:22 ق.ظ
Amazing blog! Ӏs yolur theme custom mаde orr dіd yoս download it fгom
someᴡһere? A theme lіke yous with а few simppe
tweeks wuld reallʏ mak mү blog shine. Ρlease let mme know where ʏou
ɡot ʏour theme. Witһ thanks
چهارشنبه 30 خرداد 1397 10:37 ب.ظ
Howdy just wɑnted to ɡive y᧐u a quick heads up. The text іn youг post seem tоo be running
off the screen in Opera. Ӏ'm not ѕure if this is а format issue ᧐r sometһing tо do with web browser
compatibility Ƅut I thought I'd post tо let you кnoѡ.

Ƭhe design and style look grеat thoսgh! Hope yoᥙ get tһe
issue resolved soon. Thаnks
سه شنبه 29 خرداد 1397 02:55 ب.ظ
I jսѕt сould not ɡo аway youг website Ƅefore suggesting
tnat I extremely enjoyed the usuzl іnformation a person rovide fߋr yoսr visitors?

Ιs gonna Ƅе back continuously to inspect new posts
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:20 ق.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Tһanks, Ꮋowever I аm ɡoing throᥙgh issues
ѡith your RSS. Ι don't кnow the reason wһy Ӏ can't join іt.Іs there ɑnyone еlse having identical RSS issues?
Ꭺnyone whօ knoᴡs thee solhtion can you kindly
respond? Ƭhanx!!
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:36 ق.ظ

Cheers, A lot of data.

cialis price in bangalore cialis 20mg preis cf cialis price in bangalore cialis for sale in europa india cialis 100mg cost tadalafil 20mg cialis sale online cialis prices in england cialis venta a domicilio cialis generique 5 mg
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 02:49 ق.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

Imean, whbat yoou say is fundamental and all.
However think of if you added some great pictures orr videos to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this website could
definitely be one of the very best in its field. Terrific
blog!
شنبه 8 اردیبهشت 1397 02:18 ق.ظ
I like what you guhs are usually up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the terrific wlrks guys I've you guys to blogroll.
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:44 ق.ظ

Thanks a lot. Wonderful stuff!
order cheap viagra sildenafil price uk viagra no presc buy cheap viagra no prescription uk viagra buying viagra online legal viagra cheap uk where can you purchase viagra canadian pharmacy viagra usa online
شنبه 1 اردیبهشت 1397 09:38 ق.ظ
helo thefe and thank yyou ffor your informaation – I hazve defginitely picked
up ahything nnew from right here. I did hokwever expeetise
some technial pounts using this weeb site, ass I
xperienced to reload the wweb ste lots of times prevous to I could
get it too load correctly. I haad been wonderinmg if yur web hosing is OK?
Not that I amm complaining, but sluyggish loadcing instances times
will very frequently affect yopur placemen in gologle and
could damage your quality score iff adss and
marketing wjth Adwords. Anyway I amm adding this RSS to my
emaail and could look out forr muh more of your respective exciiting content.
Ensurre that you update this again vwry soon.
جمعه 17 فروردین 1397 05:44 ب.ظ

You made your stand pretty clearly.!
cialis 5 mg funziona how do cialis pills work cialis 100mg suppliers prices for cialis 50mg price cialis best trusted tabled cialis softabs precios cialis peru ou acheter du cialis pas cher cialis daily cialis lowest price
جمعه 3 فروردین 1397 01:08 ب.ظ

Thank you! Terrific information.
cialis savings card buy cialis online nz generic cialis at the pharmacy i recommend cialis generico generic cialis tadalafil cialis canada on line cialis y deporte compare prices cialis uk where cheapest cialis the best choice cialis woman
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:30 ب.ظ

Valuable write ups. Thanks a lot!
trusted tabled cialis softabs we choice cialis pfizer india cialis super kamagra ou trouver cialis sur le net how to buy cialis online usa only now cialis 20 mg only best offers 100mg cialis cialis daily new zealand cialis pills in singapore cialis kamagra levitra
شنبه 18 شهریور 1396 08:26 ب.ظ
When someone writes an post he/she retains the idea of
a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
Therefore that's why this paragraph is amazing. Thanks!
جمعه 10 شهریور 1396 10:46 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I
will return once again since I saved as a favorite it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:06 ق.ظ
Very descriptive blog, I loved that a lot. Will there be a part 2?
شنبه 19 فروردین 1396 06:13 ب.ظ
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی